Powiększenie węzłów chłonnych

Węzły chłonne, rozmieszczone po obydwu stronach szyi, zostają czasami dotknięte infekcją przebiegającą z charakterystycznym obrzękiem. Bywa to zwykle powiązane z chorobą gardła, zarówno lekką, jak i ciężką. Najczęstszą przyczyną jest zapalenie migdałków. Stan zapalny węzłów chłonnych rozwija się w trakcie zapalenia migdałków lub w tydzień czy dwa później. Jeżeli węzły powiększą się na tyle, że staną się widoczne lub wystąpi temperatura powyżej 38°, należy bezwzględnie porozumieć się z lekarzem. W niektórych przypadkach trzeba się uciec do podawania leków, a często leczenie bywa najskuteczniejsze, jeżeli zostanie podjęte odpowiednio wcześnie.

Nieznaczne powiększenie węzłów szyjnych po przebytej infekcji gardła może się utrzymywać całymi tygodniami, a nawet miesiącami. Może być wywołane także innymi przyczynami, jak stan zapalny zębów, stany zapalne skóry głowy i choroby ogólnoustrojowe, jak np. różyczka. O powiększeniu się węzłów zawsze trzeba donieść lekarzowi. Jeżeli stwierdzi, że dziecko jest zdrowe, nie należy się przejmować lekko powiększonymi węzłami.

Migdałki podniebienne i migdałek gardłowy (trzeci migdał) nie powinny być usuwane, jeśli nie powodują kłopotów. Ciągle jeszcze przypisuje się migdałkom tyle szkodliwych właściwości, że wiele osób uważa je za źródło wszystkiego zła, które i tak musi być w końcu usunięte, zatem im wcześniej, tym lepiej. Jest to błędny punkt widzenia, gdyż migdałki pomagają organizmowi w przezwyciężaniu infekcji i wytwarzaniu odporności na zakażenie.

Migdałki podniebienne i trzeci migdał są zbudowane z tzw. tkanki limfatycz- nej i podobne są do węzłów chłonnych znajdujących się po obydwu stronach szyi, pod pachami i w pachwinach. Te czy inne spośród tych gruczołów, w tym także migdałki podniebienne i trzeci migdal, mogą ulec powiększeniu w związku z infekcją, ponieważ współdziałają w zwalczaniu zarazków i wytwarzaniu odporności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>