Wpływ radia na dzieci

Na ogół tematyka ulubionych programów radiowych odpowiada tematyce ulubionej lektury i filmów, zależnie od wieku dziecka (Lyness, 1952). Dziecko przedszkolne słucha audycji o zwierzętach i o ludziach wykonujących znane czynności. Lubi ono także prostą muzykę instrumentalną lub pieśni. W szóstym roku życia program taki przestaje mu się podobać. Dziecku podobają się lepiej programy rozrywkowe niż kształcące. Lubi słuchać audycji niesamowitych, o przygodach, audycji kryminalnych, komedii i muzyki popularnotanecznej. Przedstawienia komediowe podobają się starszemu dziecku, podobnie jak dramaty obyczajowe, reportaże sportowe lub okolicznościowe i wiadomości dnia. W większości wypadków dzieci nie lubią programów poważnych, takich jak muzyka klasyczna lub pogadanki oświatowe, religijne czy historyczne. Zakres zainteresowań chłopców ulubionymi programami jest węższy niż dziewczynek. Chłopcy wolą audycje wesołe, kryminalne oraz takie, w których znajdują przygodę i tajemniczość, podczas gdy dziewczynki lubią muzykę popularną i słuchowiska, raczej komediowe niż kryminalne lub awanturnicze (Eisenberg, 1936: DeBoer, 1939: Clark, 1940: Lazarsfeld i Stanton, 1944: Gesell i lig, 1946: Ricciuti, 1951: McKellar i Harris, 1952: Podolsky, 1952). Rysunek nr 49 przedstawia ulubione programy radiowe chłopców i dziewczynek w różnym wieku.

Wpływ radia. Istnieje tendencja do tego, że podkreśla się raczej niepożądany wpływ radia niż wychowawczy. (McKellar i Harris, 1952). Niektórzy utrzymują, że słuchanie radia daje dziecku możność wyładowania jego agresywnych tendencji, inni są zdania, że radio kultywuje w dziecku ochotę do gwałtownego postępowania. Fakt, że duży procent dzieci najchętniej słucha kryminalnych audycji radiowych, może sugerować, że dzieci odczuwają potrzebę wyładowania napięcia w przeżyciach dostarczonych przez tego rodzaju program (Ricciuti, 1951). Nie ulega jednak wątpliwości, że wpływ radia jest zależny od ilości czasu spędzanego na słuchaniu radia i od typu audycji, których się zwykle słucha.

Słuchanie radia, jak zauważono, dostarcza dziecku następujących korzyści: radio jest rodzajem rozrywki domowej, która sprawia, że dziecko przebywa więcej w domu wraz z rodziną, niż w tym wypadku, gdy ma w domu mniej rozrywek: audycje radiowe rozszerzają wiadomości dziecka z zakresu historii, spraw bieżących, geografii, literatury i wielu innych oraz uzupełniają wiadomości nabywane w szkole: radio poprawia język wzbogacając słownik, ulepszając formy gramatyczne, dając przykład dobrej wymowy: zachęca dziecko do czytania w celu uzupełnienia wiadomości o tym, o czym słyszało przez radio: daje moż- ność utożsamiania się z różnymi postaciami, pobudzając w ten sposób do samodoskonalenia (Eisenberg, 1936: Clark, 1940: Breckenridge i Vincent, 1955).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>